Lyckeby Careful

Clean label starch

Kombinacija neutralnog ukusa, bele boje i privlačnog izgleda sa visoko funkcionalnim performansama. Tehnička podrška u vezi primene, stručno znanje i preporuke, dolaze u paketu zajedno sa proizvodom. Saznajte više, kliknite na link.

klik

SKROBOVI – NOSAČI

Univerzalna karakteristika ovih skrobova – nosača u poređenju sa drugim enkapsulirajućim sredstvima je  to da formiraju veoma stabilne emulzije vode u ulju. Mala veličina čestica emulzije rezultuje poboljšanjem prinosa enkapsuliranja / retencije vode tokom “spray-drying” procesa.
S druge strane skrobovi niskog viskoziteta omogućavaju pripremu emulzija pri krupnijim česticama. Krupnije čestice u emulzijma znače brži stepen sušenja i manje vode za evaporaciju.

“Spray drying” i mikro-enkapsulacija

Spray drying je proces u mome se konvertuju masti i supsance rastvorljive u mastima u stanje čvrstog praha, radi lakšeg rukovanja i održavanja. Fin prah se formira tokom procesa sušenja vode. Obzirom da su masne čestice osetljive na oksidaciju, mikro-enkapsulacija se koristi radi formiranja zaštitnog omotača oko njih. Skrobovi – nosači su amfifilni polimeri – homogenizuju se zajedno sa uljima ili mastima i formiraju zaštitni omotač.

Ovi skrobovi su jednostavni za upotrebu.

Viskozitet dobijen upotrebom skrobova – nosača je manji u poređenju sa drugim agensima koji se obično koriste. Ovo omogućava porast broja krupnih čestica u pred-emulziji, uz porast produktivnosti i ekonomki učinak.
Unikatna molekularna struktura ovih skrobova pospešuje homogenizaciju. Masne čestice veličine ispod 1 μm se lako formiraju, dajući suvom prahu željene karakteritike.

Glomerulacija ovih skrobova je specijalno definisana da bi pospešio brz i lak proces rastvaranja.

Oksidativna degradacija senzitivnih ulja (poli-nezasićene masne kiseline) i vitamina rastvorljivih u mastima prouzrokuje neprijatan miris/rezidualne supstance i gubitak funkcionalnosti.
Da bi se minimizirala degradacija ovih proizvoda, njima se omogućava protektivni omotač otporan na oksidativnu transmisiju.
U ponudi postoji više tipova skrobova – nosača koji omogućavaju ovu oksidativnu barijeru.
Da bi se osigurala odlična emulgujuća funkcionalnost u ponudi su skrobovi – nosači sa  ili bez pH puferskim sistemima.

vitamin1

VITAMINI

Arome08

AROME / MIRISI

coffe

KAFE KRIMERI

Culinar_Keep005

BILJNE MASTI U PRAHU

Skrobovi -nosači namenjeni za ove aplikacije pružaju odličnu resistencija na oksidaciju. Njihova upotreba je preporučljiva radi potune zamene znatno skupljih enkapsulirajućih agenasa kao što su Guma Arabika ili želatin.
Arome i/ili mirisne komponente proizvedene uz pomoć ovih skrobova imaju široku primenu. Njihov nizak viskozitet pri postojanju krupnijih čestica, uz veliku retenciju ulja omogućava efikasniji proces i poboljšava kvalitet proizvoda.
Skrobovi – nosači pružaju odličnu rastvorljivost nemlečnim kafe krimerima. Čak šta više, rastovrljisvost je momentalna u toplim napicima kao što su čaj i kafa.
Skrobovi – nosači omogućavaju veliki prinos i visok sadržaj masti. Sposobnost kvašenja (kapilarni efekat), kao i disperzibilnost u vodi se značajno povećava.
error: Content is protected !!!